GROENE BOODSCHAPPEN VERDIENEN
EEN BETROUWBAAR LABEL

ELS Print Media Sustainability Design Standard

Het nieuwe instrument om integraal de milieu-impact van
Print Media te meten en te beoordelen

STICHTING

Stichting Eco Label System (ELS) Print Media borgt en bevordert de Sustainability Design Standard Print Media. De Stichting is onafhankelijk en wordt aangevoerd onder het bezielende voorzitterschap van Mr. Erik Timmermans. Het beleid van de Stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Advies. Diverse experts uit verschillende kennisgebieden zijn bij de Stichting betrokken om de kwaliteit van het systeem te borgen.

WAT

Eco Label System (ELS) Print Media is de nieuwe ‘Sustainability Design Standard (SDS) om de milieu-impact van gedrukte media te duiden in de classificaties A tot en met E.

HOE

Met de ELS Print Media standaard worden de milieuprestaties van zowel substraten als productieprocedés beoordeeld. De resultaten worden vastgelegd in een ‘Environmental Data Sheet’ (EDS) en opgeslagen in de ELS Paper Suite.  Gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot deze databank en kunnen op die manier een passend advies geven dat aansluit bij de duurzaamheidseisen van opdrachtgevers.

WAAROM

Duurzaamheid van print media was tot op heden moeilijk meet- en vergelijkbaar. De markt heeft een sterke behoefte aan gevalideerde en transparante milieu-informatie. Groene boodschappen verdienen een betrouwbaar label. Het is niet alleen beter voor het milieu, maar geeft ook een herkenbaar en positief signaal aan medewerkers, aandeelhouders, investeerders, relaties en klanten.

WIE

ELS Print Media is voor alle bedrijven, overheden en instellingen, maar in het bijzonder voor die organisaties welke een duurzame groei nastreven.

AANVRAGEN

Gecertificeerde ELS-producten zijn opvraagbaar via het aanvraagformulier onder vermelding van het ELS ID Track & Trace nummer dat op het drukwerk vermeld staat.