OVER ONS

ELS Nederland is het Nederlandse kennisinstituut ter verduurzaming Print Media. ELS Nederland ondersteunt de creatieve industrie, uitgevers en corporates bij het nemen van beslissingen op het gebied duurzaamheid en circulariteit van gedrukte media. Daarbij gaat het om de reductie van CO2, het bevorderen van circulariteit, het uitbannen van schadelijke chemicaliën en het voorkomen van waste in de gehele supply chain. Het doel is om de milieu-impact te verkleinen.

Hiervoor heeft ELS een kennisdatabank ontwikkeld met daarin de samenstelling van in Nederland verkrijgbare substraten. Daarbij beoordelen we onder andere de gebruikte oplosmiddelen, inkten, hulpstoffen, CO2 uitstoot, energiegebruik, additieven, plastics en andere recycling verstorende materialen. Bij het accrediteren van gedrukte media projecten beoordelen we tevens alle relevante certificaten van zowel de grondstoffen als die van de grafische producent. Op basis van het Eco Label Systeem kunnen we de impact van gedrukte mediaprojecten visueel duiden in de labels A t/m G. Hierbij staat label A (donkergroen) voor de laagste milieubelasting en label G (donkerrood) voor de hoogste milieubelasting. De kennisdatabase wordt begin 2019 opengesteld voor professionals uit de creatieve industrie.

ELS Nederland in het nieuws

TROUW: Zo druk je met een kleinere voetafdruk

Vrijdag 16 November 2018

ECO LABEL SYSTEEM

Duurzaamheid in de grafische wereld is een relatief begrip. Opdrachtgevers raken soms verward. Want wat is duurzaam drukwerk? Een aantal voorbeelden:

  • Het kinderboekweekgeschenk 2018. Het colofon geeft de indruk dat het boek duurzaam is, omdat het papier 100% chloorvrij geproduceerd is. Echter, tegenwoordig is vrijwel al het papier chloorvrij geproduceerd.
  • Een grafisch productiebedrijf vermeldt op haar site dat zij duurzaam drukwerk leveren, omdat ze zonnepanelen op het dak hebben.
  • Een bestelsite geeft aan dat de klant Ecodrukwerk kan bestellen, dat gebaseerd is op een FSC keurmerk.

Het Eco Label Systeem (ELS) is gebaseerd op een holistisch model.  Dat wil zeggen dat we in de beoordeling van milieubelasting naar het geheel kijken en niet afzonderlijk naar de verschillende onderdelen waarop iets is gebaseerd.  Door de som van alle onderdelen tezamen te beoordelen kunnen we uiteindelijk een label toekennen aan het gedrukte product in zijn totaliteit.

Doel van Eco Label Systeem
Doel van ELS is ketenoptimalisatie als het gaat om de verduurzaming van Print Media. Hierover verstaan we onder andere producenten van grondstoffen, substraten, hulpmiddelen, inkten, machines, afvalverwerkers, recyclingbedrijven, drukkerijen, afwerkers en transporteurs. Ook tot de Print Media keten behoren vormgevers, ICT, dataspecialisten, adviesbureaus, brancheorganisaties en certificeringsinstanties. Maar misschien de belangrijkste schakel in de keten is wellicht de klant. Die heeft behoefte aan duurzaam gedrukte media om op een effectieve wijze te communiceren. Hier ligt volgens ELS een uitdaging in de keten. Want wat is duurzaam?

Assessment
In het assessment naar de milieu-impact van Print Media beoordeelt ELS Nederland de gebruikte substraten en de wijze van produceren. Ten aanzien van dit laatste hebben we ons nochtans alleen beperkt tot de offset. Het beoordelingssysteem is gebaseerd op vergelijken, rangschikken en waardetoekenning van de verschillende opties per criterium. Label A is kent de minste milieubelasting, label G de hoogste.

Ten aanzien van substraat en productiewijze beoordelen we drie hoofdcriteria:

  1. Relevante certificaten en/of ‘declarations’ die de producent van substraat en drukwerk kan overleggen.
  2. Genomen maatregelen om gebruik van chemicaliën en CO2 te reduceren en/of te elimineren.
  3. Reduceren en/of elimineren van plastics en andere recycling verstorende elementen.

Duurzaamheid begint bij creatieve industrie

Over terugbrengen van giftige materialen en milieutransparantie in de creatiefase van print- en verpakkingsmateriaal

Eindhoven, 24 oktober 2018. Hoe maak je gedrukte media duurzamer en circulair? Met alleen FSC-gecertificeerd papier kom je er niet. Drukwerk kan gemiddeld 7 keer hergebruikt worden, daarna eindigt het in de verbrandingsoven of op een afvalberg. Dat eindstation is niet verantwoord zolang er gedrukt wordt met giftige inkten, milieuonvriendelijke grondstoffen of oplosmiddelen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Met meer kennis en bewustzijn kunnen ontwerpers een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van gedrukte media. Het boek Duurzaam Uitgeven, met de eerste Ecolabel accreditatie in Nederland, geeft hiervoor praktische adviezen aan creatieven en hun marketing- of communicatieopdrachtgevers. Het Ecolabelsysteem ELS geeft creatieven in één oogopslag de milieu-impact van het door hen gekozen papier, bedrukking, afwerking en formaat. Beiden werden 23 oktober gepresenteerd tijdens Dutch Design Week in Eindhoven… Verder lezen

Pioniers van de verduurzaming

Verduurzaming in de print media vergt niet alleen een integrale ketenaanpak, maar is ook een zaak van pure innovatie en gedrevenheid. Er zijn veel initiatieven op dit terrein die we graag in komende tijd in de rubriek ‘pioniers van de verduurzaming’ onder de aandacht willen brengen. Wij nodigen iedere onderneming, organisatie of vereniging uit die een constructieve bijdrage levert in de verduurzaming van print media. Interesse? Gebruik dan ons responsformulier.

DISCLAIMER

Het Eco Label Systeem (ELS) is een kwalitatief beoordelingssysteem en is met zorg en overleg met ketenpartijen tot stand gekomen. Dit heeft vaker geleid tot intensieve, maar vruchtbare dialogen. ELS nodigt een ieder uit die op een constructieve wijze zijn of haar bijdrage aan het systeem kan leveren. Door voortschrijdende inzichten kunnen vergelijkingen, rangschikkingen en waardetoekenningen aangepast worden. ELS is niet aansprakelijk voor het gebruik van onjuiste definities, vergelijkingen, rangschikkingen en waardetoekenningen. In de beoordeling kijken we voornamelijk naar de bewijsvoering die de producenten van substraten en drukwerk zelf overleggen. Bij drukkerijen baseren we onze beoordeling tevens op een visuele inspectie, waarbij het gaat om een momentopname. De visuele inspectie wordt tenminste éénmaal per jaar uitgevoerd door ELS Nederland en kan enkel geschieden op basis van een vrijwillige deelname.